Gezinstherapie

Gezinstherapie
Als gezinstherapeut heb ik ervaren dat ouders en kinderen loyaal zijn aan elkaar. Soms kunnen scheuren en breuken ontstaan in de relatie tussen ouders en hun kinderen. Dit kan ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen die het kind, de ouder(s) of het gezin samen hebben meegemaakt. Ook kan dit ontstaan doordat veranderingen binnen het gezin plaatsvinden (scheiding, overlijden, fase-overgang), waardoor het gezin uit balans raakt.

Hierdoor kun je je somber, boos of niet begrepen voelen. Het gevolg kan zijn:

  • dat er onderling conflicten ontstaan, 
  • dat je je terug trekt,
  • dat je je juist erg bezorgd voelt om de ander en anderen in het gezin wilt helpen of
  • dat je de ander juist wilt ontlasten met je zorgen en je eigen zorgen niet deelt.

Herken je dit? Dan kan hechtingsgerichte gezinstherapie helpend voor je zijn.  

Binnen de gezinstherapie werk ik vanuit de hechtingsgerichte gezinstherapie. Samen met jou en je ouders streef ik ernaar de breuken, die de veilige basis in de relatie tussen jullie in de weg staan, te herstellen. Het doel is om een nieuwe balans te vinden om elkaar te kunnen steunen als er zorgen zijn, passend bij je leeftijdsfase. 

De gesprekken vinden zowel individueel als gezamenlijk plaats.

Voorafgaand aan een behandeling vindt een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij de klachten, de hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we samen hoe de behandeling eruit gaat zien.