Individuele therapie volwassenen

Als therapeut heb ik ervaren, dat een klacht of een probleem van iemand niet op zichzelf staat. Hoe je reageert op de ander, hoe je denkt over jezelf en over de ander en welke emoties en gevoelens je ervaart in bepaalde situaties is mede gevormd door ervaringen vanuit de omgeving. Ervaringen vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid, ervaringen met belangrijke anderen uit je omgeving en ingrijpende gebeurtenissen hebben invloed op jou als persoon en op je klachten. Binnen de individuele therapie onderzoeken we deze samenhang om van daaruit een behandelplan op te stellen om de klachten te verminderen.

Klachten die je o.a. kunt ervaren zijn:

  • Angstklachten zoals sociale angst, paniek, faalangst, dwangklachten, veelvuldig piekeren en gevoelens van onzekerheid.
  • Stemmingsklachten zoals depressieve gevoelens, wisseling in stemming, weinig kunnen genieten van alledaagse bezigheden, ervaren van onrust en snel geïrriteerd zijn.
  • Traumagerelateerde klachten zoals klachten die samenhangen met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals pestervaringen, mishandeling, sexueel trauma, getuige geweest van een ongeluk, slachtoffer van een ongeluk, ziekte of andere nare ervaringen die je hebt meegemaakt.

Herken je deze klachten, dan kan individuele therapie helpend zijn.

Voorafgaand aan een behandeling vindt een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij de klachten, de hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we samen hoe de behandeling eruit gaat zien.

Klachten waarmee ik je niet kan helpen zijn:

  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Eetstoornissen problematiek
  • Psychotische problematiek
  • Crisissituaties waaronder ernstige suïcidaliteit
  • Psychodiagnostiek voor ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en autisme
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Een door de rechter opgelegde behandeling