Tarieven

Psychologische behandeling bij volwassenen

Het zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat niet over de zorg die je krijgt, maar over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt je behandeling niet meer na afronding in één keer in rekening gebracht, wat tot eind december 2021 nog wel geval was. De kosten van de sessies worden maandelijks in rekening gebracht. Het type sessie dat je krijgt is door de Nederlandse Zorgautoriteit omschreven in zorgprestaties. Voor deze zorgprestaties hebben ze tarieven vastgesteld. Dit betekent voor 2024 dat voor een intake/diagnostiek gesprek van 45 minuten € 159,70 en van 60 minuten € 183,44 in rekening wordt gebracht en voor een behandelgesprek van 45 minuten een bedrag van € 135,89 en voor een behandelgesprek van 60 minuten een bedrag van € 161,46. Een behandeling in de basis GGZ duurt gemiddeld tussen de 7 en 11 sessies. Voor verdere informatie verwijs ik je naar deze website.

Vergoede zorg bij volwassenen die aangesloten zijn bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract heb afgesloten
De zorgverzekeraar met wie ik een contract heb afgesloten, vergoedt de gehele psychologische behandeling na aftrek van het wettelijk eigen risico( zie hieronder).

Vanaf 1 maart 2023 heb ik een contract afgesloten met Menzis, Anderzorg, HEMA en VinkVink.

Vanaf 1 april 2023 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2024 heb ik een contract afgesloten met bovenstaande zorgverzekeraars en met VGZ, Univé, Zekur, Zekur natura, IZZ, VGZ bewust, MVIP, Zorgzaam, IZA, UMC en DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, in Twente zorgverzekeraar.

Contractvrije, vergoede zorg bij volwassenen
Als je bent aangesloten bij een zorgverzekeraar, waarmee ik geen contract heb afgesloten, dan wordt de psychologische behandeling na aftrek van het wettelijk eigen risico (zie hieronder) bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heb je een zuivere restitutiepolis, dan wordt in de regel 100% van de marktconforme kosten vergoed. Vanaf 2022 geldt dat niet meer voor alle verzekeraars (klik hier voor meer informatie). Heb je een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet je de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar het voor jouw geldende percentage voor niet gecontracteerde verzekerde zorg in de basis GGZ. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heb je altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts of BIG geregistreerde psycholoog nodig.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is heldere informatie te vinden over de vergoedingsregeling. De behandeling wordt per maand gefactureerd. Dit houdt in dat ik de kosten van behandeling bij je in rekening breng en je de rekening eerst zelf betaalt. Vervolgens kun je de rekening indienen bij je zorgverzekeraar. 

Eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. De zorgverzekeraar telt alle zorgkosten die in heel 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. Gaat je behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaal je voor beide kalenderjaren eerst het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2024 vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kunt je nog een vrijwillig eigen risico hebben. Ook dit wordt eerst verrekend voordat je de zorg vergoed krijgt.

Niet vergoede zorg bij volwassenen
Relatietherapie is zorg die niet verzekerd is via het basispakket. Dit betekent dat je voor deze zorg geen verwijzing nodig hebt van je huisarts en dat deze gesprekken in de regel niet vergoed worden. Soms zijn er echter mogelijkheden via aanvullende verzekeringen. Kijk dit goed na in je polis.

Verder zijn er een aantal diagnoses die niet onder de verzekerde GGZ-basiszorg vallen. Mocht dit het geval zijn, dan stel ik je hier z.s.m. van op de hoogte. Als de behandeling niet vergoed wordt, kun je er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

Behandelingen die niet vergoed worden breng ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening. De behandeling wordt per maand gefactureerd.

1. Kennismaking 30 minuten: € 50,-
2. Sessie 90 minuten (gezamenlijk gesprek met partner): € 168,75

Het tarief is verdeeld in 75 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

3. Sessie 60 minuten (individueel gesprek): € 112,50

Het tarief is verdeeld in 50 minuten gesprekstijd en 10 minuten administratieve handelingen.

Gezinstherapie en individuele therapie bij kinderen en jeugdigen

Ik heb nog geen contract met de gemeente, waardoor de behandeling zelf betaald dient te worden. De behandeling wordt per maand gefactureerd.

1. Kennismaking 30 minuten: € 50,-
2. Sessie 60 minuten (individueel gesprek): € 90,-

Het tarief is verdeeld in 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

3. Sessie 90 minuten (gezamenlijk gesprek met gezin/delen van het gezin): € 150,-

Het tarief is verdeeld in 75 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

Supervisie
1. Individuele supervisie. Sessie 45 minuten: € 90,-
2. Individuele supervisie. Sessie 60 minuten: € 120,-
3. Groepssupervisie. Sessie voor 2 personen 60 minuten: € 120,-
4. Groepssupervisie. Sessie voor 2 personen 90 minuten: € 180,-

De facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd.