Tarieven

Relatietherapie:

Niet vergoede zorg bij volwassenen:
Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars als relatietherapie niet plaatsvindt in combinatie met een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis. Dat betekent dat de behandeling dan zelf betaald moet worden. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Behandelingen die niet vergoed worden moet ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening brengen.

1. Kennismaking: 30 minuten: 50 euro
2. Sessie 90 minuten (gezamenlijk gesprek met partner): 150 euro

Het tarief is verdeeld in 75 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

3. Sessie 60 minuten (individueel gesprek): 90 euro

Het tarief is verdeeld in 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

Vergoede zorg bij volwassenen:
Relatietherapie wordt wel vergoed door zorgverzekeraars als relatietherapie plaatsvindt in combinatie met een andere aandoening. Er moet dan sprake zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De diagnose wordt tijdens de intake in overleg vastgesteld. Er is dan wel een verwijzing van de huisarts of ander medisch specialist nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

Afhankelijk van de afspraken die je hebt met de zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ na aftrek van het wettelijk eigen risico bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heb je een zuivere restitutiepolis dan wordt in de regel 100% van de marktconforme kosten vergoed. Heb je een naturapolis dan wordt ongeveer 70% van de marktconforme kosten vergoed en moet je de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan een eerste behandelgesprek contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren op welke manier en tegen welk percentage een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de generalistische basis GGZ’. De behandeling wordt niet per gesprek gefactureerd, maar per behandeling. Dit houdt in dat ik de kosten van behandeling bij je in rekening breng en je de rekening eerst zelf betaalt. Vervolgens kun je de rekening indienen bij je zorgverzekeraar. De tarieven worden ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is heldere informatie te vinden over de vergoedingsregeling.

Ook individuele therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar als er sprake is van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

Gezinstherapie en individuele therapie bij kinderen en jeugdigen:

Ik heb nog geen contract met de gemeente, waardoor de behandeling zelf betaald dient te worden.

1. Kennismaking: 30 minuten: 50 euro
2. Sessie 60 minuten (individueel gesprek): 90 euro

Het tarief is verdeeld in 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

3. Sessie 90 minuten (gezamenlijk gesprek met gezin/ delen van het gezin): 150 euro

Het tarief is verdeeld in 75 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratieve handelingen.

Supervisie:

1. Individuele supervisie, sessie 45 minuten: € 90,00
2. Individuele supervisie, sessie 60 minuten: € 120,00
3. Groepssupervisie, sessie voor 2 personen 60 minuten: € 120,00
4. Groepssupervisie, sessie voor 2 personen 90 minuten: € 180,00

De facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd.