Praktische info

Wachttijden
De wachttijd op dit moment voor intake is 16 weken. Daarna kan een eventuele behandeling snel starten. Er is gelegenheid voor therapie op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Verhindering of annulering
Afspraken kunnen zowel per mail als telefonisch kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur vóór de betreffende afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een rekening gestuurd van € 50. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig te verzetten of af te zeggen.

Bereikbaarheid en spoed
Ik ben tijdens kantooruren telefonisch of per mail te bereiken. Als ik je niet meteen te woord kan staan, bel ik zo snel mogelijk terug. De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid en is dus ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar. De praktijk is niet geschikt voor het behandelen van crisissituaties. In geval van crisis moet je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen eventueel de crisisdienst inschakelen.

Waarneming bij afwezigheid
Ik heb afspraken met mijn collega’s van de Dennenkamppsychologen rondom waarneming bij afwezigheid. Als dit aan de orde is, zal ik dat tijdig met je bespreken.

Onvrede
Als je niet tevreden bent over je behandeling of over mij als behandelaar, dan is het belangrijk om dat bespreekbaar te maken. We proberen er dan samen uit te komen. Als het ons vervolgens samen niet lukt om eruit te komen of de onvrede weg te nemen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Je kunt met je klacht terecht bij de klachten- en geschillencommissie waar ik als lid van de LVVP automatisch bij aangesloten ben. Je vindt er hier meer informatie over.